STRONA OFICJALNA MALINOWSKI RECYCLING

+48 71 707 22 85
www.pm-recycling.pl
Rzeplin, aleja Led 13, 55-020 Żórawina

  • Odbiór i zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadów
  • obsługa zakładów przemysłowych w zakresie gospodarki odpadami
  • Dzierżawa sprzętu (kontenery, prasokontenery, belownice)
  • dokumentacja BDO